[/col]

Thông tin thanh toán

1. Tài khoản công ty:

Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Navatech.

STK: 6833888888. Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hà Nội.

      Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Huệ

2. Tài khoản cá nhân: Nguyễn Kim Huệ

STK: 21510002627491. Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam.

3. Tài khoản cá nhân: Nguyễn Kim Huệ

STK: 0110117851001. Ngân hàng MB chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam.

* Lưu ý: Sau khi chuyển Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986.734.905 để xác nhận việc chuyển tiền hoàn tất.